Turundus – meie tegevuse kandetelg ja teie edu võti

Järgnevalt toodud väärtused on VILANDRA igapäevase töö lahutamatuks osaks.

Koostöö

Ergutame meeskonnatööd, taotleme partnerite ja klientidega kestvaid töösidemeid.

Austus

Oleme eetilised, teiste arvamuste suhtes tolerantsed, tähelepanelikud, taotleme vastastikust mõistmist.

Usaldusväärsus

Oleme vastutustundlikud, ausad ja siirad, peame töötajate, partnerite ja klientidega sõlmitud kokkulepetest kinni.

Asjatundlikkus

Täiendame pidevalt teadmisi, soovime olla oma ala parimad eksperdid, oleme uuendustele avatud.

Tulemuslikkuse taotlemine

Oleme sihipärased, energilised, algatusvõimelised, efektiivsed, seame prioriteete ja taotleme eesmärke.

Paindlikkus ja loomingulisus

Otsime ebastandardseid lahendusi, uusi ideid, reageerime kiiresti muutustele.